Doet u aan ‘landjepik’?

14-12-2018

Onlangs zijn er verschillende artikelen verschenen over het onderwerp ‘landjepik’. Landjepik wil zeggen dat iemand illegaal gebruik maakt van een stuk gemeentegrond.

Momenteel is landjepik een groot probleem bij veel gemeenten. In de media wordt hier dan ook veel aandacht aan besteed. Uit onderzoek van de Rijksuniversiteit Groningen blijkt dat Nederlanders zich op grote schaal schuldig maken aan landjepik. Geschat wordt dat ten minste 600.000 huishoudens in Nederland grond van de gemeente illegaal in gebruik hebben. Dat terwijl een groot gedeelte van deze huishoudens vaak niet doorheeft dat bijvoorbeeld een gedeelte van hun tuin eigenlijk van de gemeente is.

Brief van gemeente

Als de gemeente constateert dat u gemeentegrond in gebruik heeft, sturen zij u een brief. In deze brief wordt aangegeven dat u moet stoppen met het gebruik van de grond. In de brief wordt meestal ook de mogelijkheid gegeven om de grond te kopen of de huren. Het verkopen of het verhuren van de grond kan de gemeente veel geld opleveren. Gezien de aandacht in de media, is onze verwachting dat de gemeente de komende tijd extra op ‘landjepik’ zal controleren.

Wie is de eigenaar?

Ondanks dat de gemeente in haar brief beweert dat zij eigenaar is van de grond, kan het zijn dat dit niet het geval is. U kunt namelijk door verjaring eigenaar van de grond zijn geworden. Jaap van Vlastuin heeft in een eerdere blog al aandacht besteed aan dit onderwerp en aan de vraag wanneer sprake kan zijn van verjaring.

Brief ontvangen?

Heeft u een brief ontvangen van de gemeente waarin zij u beschuldigen van landjepik? Wilt u weten wat uw rechten zijn? Neem dan contact op met een van onze specialisten: Robin Link of Kelly Weijdt.
Robin Link heeft werkervaring bij een gemeente en daar dit soort dossiers veelvuldig behandeld. Kelly Weijdt zal zich tijdens haar afstuderen onder andere bezighouden met dit onderwerp.

« Terug