Omgevingsrecht

 • Mr. Caren Schipperus Mr. Caren Schipperus
NEEM CONTACT OP

De transformatie van een oud fabrieksterrein naar een nieuwe woonwijk of leisure- en winkelcentrum, al dan niet met behoud van de bestaande bebouwing. Het uitbreiden van een zandwinning in combinatie met een plan voor toekomstige natuurontwikkeling en een drijvende zonnepark. De verbreding van een provinciale weg waarbij een private uitrit wordt wegbestemd. Historische gebouwen verwarmen met waterstof? Het vaststellen van een bestemmingsplan voor een centrumgebied met daarin wel of juist geen ruimte voor de vestiging van een nieuwe supermarkt. Zomaar wat voorbeelden van projecten waarin het omgevingsrecht van toepassing is. Behoudens uitstel zal op 1 januari 2021 de Omgevingswet één van de belangrijkste wetten zijn waarmee we in dit rechtsgebied te maken zullen hebben.

De projecten waarvan hiervoor voorbeelden zijn genoemd, hebben vaak zowel een publiekrechtelijke component (bestemming, vergunning) als een privaatrechtelijke (contracteren met de overheid of andere betrokkenen). In dit soort projecten is Caren Schipperus sinds 2000 gespecialiseerd. Het komt daarbij aan op een scherp overzicht van alle toepasselijke kaders die volgen uit de wet, maar ook uit de politiek. Want het proces zoals het in de wet beschreven is, vertelt nog niet de helft van het verhaal. Succes of falen van een project, het wordt vaak meer beïnvloed door de betrokkenheid van bestuurders of de wil van de politiek. Leuker kunnen we het niet maken, zegt de overheid dan! Maar wij vinden het superleuk. Kom maar door met uw project!

terug naar diensten
 • Bestemmingsplan
 • Inpassingsplan
 • Omgevingsplan
 • Onderzoek Ruimtelijkeplannen.nl
 • Omgevingsvergunningen
 • Vergunningvrij bouwen
 • Wet voorkeursrecht gemeenten
 • Milieuvergunning
 • Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State
 • Contracteren met de overheid
 • Retail / supermarkten / horeca / leisure
 • Centrummanagement
 • Herontwikkeling
 • Projectontwikkeling
 • Locatiecheck eigendom, ruimtelijke plannen en beleid
 • Bodemverontreiniging
 • Energie
 • Waterstof