Contactgegevens
Telefoon: +31 88 4104411
E-mail: info@alexadvocaten.nl
Adres: Spoorstraat 43, 6602 AW Wijchen

 • De Wet goed verhuurderschap in de praktijk

  De Wet goed verhuurderschap in de praktijk

  De komst van nieuwe wetgeving zorgt (bijna) altijd voor onduidelijkheid. Sinds 1 juli 2023 is de Wet goed verhuurderschap (WGV) van kracht. Voor alle verhuurders in Nederland die nu hun wenkbrauwen optrekken, kom uit je stoel. Het belang van de wet moet ingezien worden en elke verhuurder, verhuurbemiddelaar en beheerder moet als gevolg van de…

 • Openbare selectieprocedure?

  Openbare selectieprocedure?

  In deze blog bespreek ik een kwestie tussen een ondernemer en de gemeente waarover ik recent heb geadviseerd. In de praktijk is het niet altijd duidelijk wanneer de Didam-uitspraak relevant is. De kwestie De kwestie betrof een ondernemer die op een bedrijventerrein een locatie wilde kopen, zodat hij daar een bepaalde activiteit kon beginnen waarvoor…

 • Het energielabel en verduurzaming van huurpanden

  Het energielabel en verduurzaming van huurpanden

  Als verhuurder word je steeds vaker geconfronteerd met twee belangrijke ontwikkelingen in de vastgoedsector: de veranderende juridische aspecten van het huurrecht en de druk om je huurpanden te verduurzamen. Recentelijk heeft de Hoge Raad een prejudiciële beslissing genomen die beide aspecten samenbracht en de invloed ervan op verhuurders verhelderde. In deze blog licht ik de…

 • Verduurzaming van appartementencomplexen

  Verduurzaming van appartementencomplexen

  Een Vereniging van Eigenaren (hierna: VvE) schakelde onze hulp in vanwege het verduurzamen van haar verouderde appartementencomplex. In samenwerking met een bouwteam had het bestuur van de VvE alle verduurzamingsplannen onderzocht, berekend en getekend. Er waren diverse inventarisaties gedaan voor subsidie- en financieringsmogelijkheden. Het bestuur stond volledig achter de verduurzamingsplannen, maar het bestuur kon daar…

 • Let op met illegale verhuur van woonruimte!

  Let op met illegale verhuur van woonruimte!

  Mijn collega Pieter van Goor heeft eerder een blog geschreven over de verhuur van illegale woonruimte. In maart 2022 deed de rechtbank Midden-Nederland een uitspraak over dit onderwerp. De rechtbank oordeelde dat het niet informeren van de huurder(s) dat sprake is van illegale verhuur van woonruimte in dit geval kwalificeert als een oneerlijke handelspraktijk. Met…

 • Koopoptie

  Koopoptie

  Als stagiaire bij ALEX advocaten krijg ik verschillende onderzoeksvragen. Zo ook over het verschil tussen een koopovereenkomst en een koopoptie. Deze vraag kwam op, omdat een opdrachtgever zelf niet precies wist waarom hij voor het één of het ander zou kiezen. In deze blog beschrijf ik wat ik heb onderzocht en wat mijn bevindingen zijn.…

 • Koopoptie in huurovereenkomst

  Koopoptie in huurovereenkomst

  Het komt regelmatig voor dat een huurder en een verhuurder een koopoptie opnemen in de huurovereenkomst met als doel dat de huurder op enig moment eigenaar kan worden van het gehuurde. De omschrijving van de koopoptie is daarbij van cruciaal belang. Op het moment dat het onduidelijk is in de huurovereenkomst wat de koopoptie inhoudt,…

 • Schriftelijkheidsvereiste bij koopovereenkomsten

  Schriftelijkheidsvereiste bij koopovereenkomsten

  Koop je als particulier een woning? Dan heb je op grond van de wet meer bescherming dan wanneer je een pand voor zakelijke doeleinden koopt. Een voorbeeld daarvan is het schriftelijkheidsvereiste. In deze blog wordt het schriftelijkheidsvereiste nader besproken. Schriftelijkheidsvereiste In de wet is de volgende bepaling opgenomen: De koop van een tot bewoning bestemde…

 • Let op bij huur-/zorgovereenkomsten!

  Let op bij huur-/zorgovereenkomsten!

  Stel: verhuurder Verhuurma B.V. sluit met een huurder Zorgma B.V. een hoofdhuurovereenkomst betreffende de verhuur van een groot complex bestaande uit verschillende ruimtes. Zorgma B.V. gaat vervolgens door middel van onderhuurovereenkomsten deze (woon)ruimtes verhuren aan bewoners die zorgbehoevend zijn. Een casus, die wellicht wat kort door de bocht is geschetst, maar regelmatig voorkomt in de…

 • Hoe verstuur je een sommatiebrief?

  Hoe verstuur je een sommatiebrief?

  We zien in de praktijk regelmatig dat cliënten in eerste instantie zelf willen proberen om een openstaande factuur betaald te krijgen. Dat is – met name vanuit kostenoogpunt – begrijpelijk. Het is echter wel van belang om dit “voorwerk” goed uit te voeren. Dat scheelt immers tijd en kosten. Met “voorwerk” doel ik onder andere…

 • Totstandkoming koopovereenkomst door biedingsformulier

  Totstandkoming koopovereenkomst door biedingsformulier

  Gekte op de woningmarkt! Nieuwsberichten en uitspraken van experts op dat gebied laten zien dat de gekte op de woningmarkt nog lang niet voorbij is. Woningen vliegen als zoete broodjes over te toonbank voor de meest bizarre prijzen. Als koper krijg je vaak hoogstens 20 minuten de tijd om de woning te bekijken. Eenmaal een…

 • Voordelen vestigen pandrecht

  Voordelen vestigen pandrecht

  Bent u een ondernemer die financieringen verstrekt? Mogelijk biedt het vestigen van het pandrecht u (extra) zekerheid. In deze blog zal ik ingaan op de voordelen van het pandrecht en hoe het pandrecht rechtsgeldig gevestigd kan worden. Dat laatste gaat namelijk niet altijd goed in de praktijk. Pandrecht: een zekerheidsrecht Zoals in de inleiding aangegeven…