Contactgegevens
Telefoon: +31 88 4104411
E-mail: info@alexadvocaten.nl
Adres: Spoorstraat 43, 6602 AW Wijchen

 • Schriftelijkheidsvereiste bij koopovereenkomsten

  Schriftelijkheidsvereiste bij koopovereenkomsten

  Koop je als particulier een woning? Dan heb je op grond van de wet meer bescherming dan wanneer je een pand voor zakelijke doeleinden koopt. Een voorbeeld daarvan is het schriftelijkheidsvereiste. In deze blog wordt het schriftelijkheidsvereiste nader besproken. Schriftelijkheidsvereiste In de wet is de volgende bepaling opgenomen: De koop van een tot bewoning bestemde…

 • Pandrechten als zekerheid maximaal benutten

  Pandrechten als zekerheid maximaal benutten

  Een pandrecht is een veel gebruikt zekerheidsrecht. Met een pandrecht geeft een debiteur aan zijn schuldeiser verhaalsrecht op bijvoorbeeld voorraad van de debiteur of vorderingen die de debiteur heeft op derden. Behalve registergoederen, kunnen alle goederen in beginsel in pand gegeven worden. In deze blog wil ik mij beperken tot pandrechten op vorderingen. Daarmee bedoel…

 • Wwft en Wet Bibob: dubbelop?

  Wwft en Wet Bibob: dubbelop?

  In Nederland kennen we twee stelsels om de integriteit van ondernemingen te toetsen: voor de financiële sector de Wwft en voor beschikkingen vanuit de overheid de Wet Bibob. In deze blog wordt ingegaan op beide stelsels en wordt er gekeken of deze stelsels mogelijk zelfs als dubbelop kunnen worden beschouwd. De blog sluit af met…

 • Hoe verstuur je een sommatiebrief?

  Hoe verstuur je een sommatiebrief?

  We zien in de praktijk regelmatig dat cliënten in eerste instantie zelf willen proberen om een openstaande factuur betaald te krijgen. Dat is – met name vanuit kostenoogpunt – begrijpelijk. Het is echter wel van belang om dit “voorwerk” goed uit te voeren. Dat scheelt immers tijd en kosten. Met “voorwerk” doel ik onder andere…

 • Pensioenpremies: bestuurders hoofdelijk aansprakelijk

  Pensioenpremies: bestuurders hoofdelijk aansprakelijk

  Veel werkgevers zijn belast met de verantwoordelijkheid voor afdracht van pensioenpremies voor hun personeel. Vooral wanneer de onderneming op grond van de Wet verplichte deelneming in een bedrijfstakpensioenfonds 2000 (Wet Bpf) onder een verplicht gesteld bedrijfstakpensioenfonds valt. De werknemer moet zijn werknemers dan aanmelden bij een pensioenfonds en hen een pensioenregeling van het pensioenfonds aanbieden.…

 • Totstandkoming koopovereenkomst door biedingsformulier

  Totstandkoming koopovereenkomst door biedingsformulier

  Gekte op de woningmarkt! Nieuwsberichten en uitspraken van experts op dat gebied laten zien dat de gekte op de woningmarkt nog lang niet voorbij is. Woningen vliegen als zoete broodjes over te toonbank voor de meest bizarre prijzen. Als koper krijg je vaak hoogstens 20 minuten de tijd om de woning te bekijken. Eenmaal een…

 • De risico’s van beslag

  De risico’s van beslag

  Het leggen van beslag is een veelgebruikt middel in een juridische strijd, maar niet zonder risico’s! Als de vorderingen van degene die beslag legt namelijk worden afgewezen door de rechter, dan is diegene aansprakelijk voor de schade die zijn wederpartij heeft geleden door het beslag. Veel partijen die een vordering hebben, willen de juridische strijd…

 • Aandeelhoudersovereenkomst

  Aandeelhoudersovereenkomst

  Als u te maken heeft met een aandeelhoudersovereenkomst, of deze gaat laten opstellen, dan heeft u mogelijk vragen. In deze blog gaat advocaat Britt Loeffen in op deze overeenkomst. Anders dan bij statuten het geval is, is het niet verplicht om een aandeelhoudersovereenkomst op te stellen. Waarom zou je deze dan toch opstellen? Voordelen van…

 • Ontbinding koopovereenkomst kan ook per e-mail

  Ontbinding koopovereenkomst kan ook per e-mail

  In een standaard koopovereenkomst van een woning staan meestal ontbindende voorwaarden. Bijvoorbeeld een financieringsvoorbehoud, als de koper de financiering niet rond krijgt dan kan hij nog onder de koopovereenkomst uit door ontbinding van de koopovereenkomst. Vaak is vereist dat een beroep op een ontbindende voorwaarde schriftelijk moet geschieden. Uit recente rechtspraak blijkt dat een bericht…

 • Prijs wijzigen via een prijswijzigingsbeding

  Prijs wijzigen via een prijswijzigingsbeding

  Als ondernemer is het natuurlijk altijd handig om de mogelijkheid te hebben jouw prijs voor de klant te verhogen als de inkoop duurder wordt. Maar heb je de vrijheid om de prijs te wijzigen als je met de klant afspraken hebt gemaakt over de prijs? In principe niet, afspraak is immers afspraak. Een prijswijzigingsbeding in…

 • Online aankoop – Herroepingsrecht

  Online aankoop – Herroepingsrecht

  In een tijd waarin veel winkels gedwongen hun deuren hebben moeten sluiten, zijn we aangewezen op het online bestellen van producten. Met een paar drukken op de knop is een aankoop zo gedaan. Omdat het fysieke element ontbreekt bij een online aankoop – een koper gaat immers niet naar een fysieke winkel waar hij het…

 • Algemene voorwaarden op achterkant facturen niet van toepassing

  Algemene voorwaarden op achterkant facturen niet van toepassing

  In eerder blogs hebben mijn collega Kelly Weijdt en ik het belang van een goede set algemene voorwaarden al aangekaart. Vaak staan deze voorwaarden op de achterkant van bijvoorbeeld facturen of afleverbonnen en wordt gedacht dat dit voldoende is om ze van toepassing te laten zijn tussen partijen. Dat is echter niet het geval! Achterkant…