Contactgegevens
Telefoon: +31 88 4104411
E-mail: info@alexadvocaten.nl
Adres: Spoorstraat 43, 6602 AW Wijchen

 • Projectontwikkeling en schadevergoedingsovereenkomsten

  Projectontwikkeling en schadevergoedingsovereenkomsten

  Met de inwerkingtreding van de Omgevingswet spreken we niet langer over ‘planschade’.[1] Iemand die schade leidt als gevolg van een planologische ontwikkeling, moet nu een verzoek indienen tot toekenning van nadeelcompensatie (“schadevordering”). Er is meer veranderd dan alleen een naam. Projectontwikkelaars moeten opletten. Waarop precies, dat leg ik uit in deze blog aan de hand…

 • Van wie is het ongeboren veulen?

  Van wie is het ongeboren veulen?

  Van wie is het ongeboren veulen als een drachtige merrie wordt verkocht? Van de koper, zo oordeelde de Rechtbank in Zwolle op 30 augustus 2023. Kort samengevat ging de zaak over een verkoper die zijn drachtige merrie verkocht aan een koper. Enkele maanden na de verkoop beviel de merrie van een veulen. De verkoper stelde…

 • Openbare selectieprocedure?

  Openbare selectieprocedure?

  In deze blog bespreek ik een kwestie tussen een ondernemer en de gemeente waarover ik recent heb geadviseerd. In de praktijk is het niet altijd duidelijk wanneer de Didam-uitspraak relevant is. De kwestie De kwestie betrof een ondernemer die op een bedrijventerrein een locatie wilde kopen, zodat hij daar een bepaalde activiteit kon beginnen waarvoor…

 • Koopoptie

  Koopoptie

  Als stagiaire bij ALEX advocaten krijg ik verschillende onderzoeksvragen. Zo ook over het verschil tussen een koopovereenkomst en een koopoptie. Deze vraag kwam op, omdat een opdrachtgever zelf niet precies wist waarom hij voor het één of het ander zou kiezen. In deze blog beschrijf ik wat ik heb onderzocht en wat mijn bevindingen zijn.…

 • Vastleggen eigendom kabel- en leidingtracé met weg voor 30 jaar

  Vastleggen eigendom kabel- en leidingtracé met weg voor 30 jaar

  ALEX advocaten kreeg de vraag om een overeenkomst te maken voor de vestiging van een tijdelijk ‘gebruiksrecht’ voor de duur van 30 jaar, van een 6 meter brede strook grond voor een grotendeels bovengronds gelegen kabel- en leidingentracé inclusief naastgelegen weg. ‘Gebruiksrechten’ zijn er in alle soorten en maten: je kunt denken aan een opstalrecht,…

 • Hoe verhoudt de geheimhoudingsovereenkomst zich tot de Wet Bescherming Bedrijfsgeheimen?

  Hoe verhoudt de geheimhoudingsovereenkomst zich tot de Wet Bescherming Bedrijfsgeheimen?

  Ondernemers die samen gaan werken aan een nieuw product of dienst, willen in de verkennende fase op basis van vertrouwelijkheid informatie met elkaar uitwisselen. Vaak doen ze dit in de vorm van een geheimhoudingsovereenkomst of een non-disclosure agreement (NDA). In de NDA wordt afgesproken welke informatie geheim is, voor welk doel deze wordt verstrekt en wat de ontvangende…

 • Termijn bewijsvermoeden paard blijft 6 maanden!

  Termijn bewijsvermoeden paard blijft 6 maanden!

  De termijn van het bewijsvermoeden in geval van levering van een paard van 6 maanden, vaak gezien als een ‘garantietermijn’, blijft op het nippertje toch overeind! Bewijsvermoeden Tot voor kort was geldend recht dat als er sprake was van een consumentenkoop en er zich binnen 6 maanden na levering een gebrek voordeed bij het paard,…

 • Gevolgen Didam-uitspraak: overeenkomst tot stand gekomen?

  Gevolgen Didam-uitspraak: overeenkomst tot stand gekomen?

  Eerder schreef mijn collega Caren Schipperus al over de ‘Didam’-uitspraak van de Hoge Raad. In deze uitspraak heeft de Hoge Raad bevestigd dat de overheid voor alle grondverkopen het gelijkheidsbeginsel moet toepassen wanneer er meer gegadigden zijn te verwachten. Concreet betekent dit dat de overheid – wanneer er meer gegadigden zijn te verwachten – niet…

 • Didam-clausule

  Didam-clausule

  Sinds de uitspraak van de Hoge Raad inzake Didam, zie ik overheden en marktpartijen zoeken naar oplossingen voor dossiers waar sprake is van (reeds lang) lopende onderhandelingen over anterieure overeenkomsten, koopovereenkomsten of bouwclaimkwesties. Die oplossing wordt vaak gezocht in een publicatie van de voorgenomen verkoop én dooronderhandelen over het contract. Er verschijnen daardoor allerlei ‘Didam-clausules’…

 • Samenwerken aan duurzame projecten

  Samenwerken aan duurzame projecten

  Als je de Shell-uitspraak van mei vorig jaar van een afstandje bekijkt, staat daarin een opdracht aan iedere onderneming om de eigen uitstoot en die van leveranciers en klanten met 45% te verminderen en op die manier een bijdrage te leveren aan het tegengaan van gevaarlijke klimaatverandering. Ik schreef hier al eerder een blog over.…

 • Voordelen vestigen pandrecht

  Voordelen vestigen pandrecht

  Bent u een ondernemer die financieringen verstrekt? Mogelijk biedt het vestigen van het pandrecht u (extra) zekerheid. In deze blog zal ik ingaan op de voordelen van het pandrecht en hoe het pandrecht rechtsgeldig gevestigd kan worden. Dat laatste gaat namelijk niet altijd goed in de praktijk. Pandrecht: een zekerheidsrecht Zoals in de inleiding aangegeven…

 • Prijs wijzigen via een prijswijzigingsbeding

  Prijs wijzigen via een prijswijzigingsbeding

  Als ondernemer is het natuurlijk altijd handig om de mogelijkheid te hebben jouw prijs voor de klant te verhogen als de inkoop duurder wordt. Maar heb je de vrijheid om de prijs te wijzigen als je met de klant afspraken hebt gemaakt over de prijs? In principe niet, afspraak is immers afspraak. Een prijswijzigingsbeding in…